Lewati navigasi

art09-s1Dilep iku rasa lara ing weteng nalika para wanita kang nembe wulanan utawa menstruasi. Kanggo ngurangi rasa lara iku iki ana cara kang wis kabukten keampuhane. Tatacarane digaweake unjukan diracik saka:

1. Kunir sacukupe utawa sarimpang

2. Asem kawak

3. Gula jawa

4. Suruh temurose cacahe ganjil

Kunir diparut dierah duduhe banjur dicampur asem kawak, gula jawa,suruh temurose ditambahi banyu 2 gelas banjur digodhog kari 1 gelas. Diadhemake ana wadhah yen wis adhem banjur diunjuk. Nalika ngunjuk sadurunge maca rapalan “TAMBA TEKA LARA LUNGA”

Iklan

imagesKanggo njaga kabagasan utawa kasarasan manungsa kudu wani ndondomi lambe.budidayane Yen mangan aja lawuh dengkul ning kudu lawuh gundhul.

mangkene jarwane:

Sumber lelara iku sajatine amung saka pratingkah utawa polahe manungsa dewe. Utamane bab memangan kudu duwe takeran. Amrih raga iku waras perlu ngatekake babagan iki yaiku:

1. Manawa manungsa wis yuswa 35 sateruse kudu nyirik BENJOL, tegese

B=Bayem

E=Emping mlinjo

N=Nanas

J= Jeroan

O=Otak utawa Utek

L=Lemak

InsyaAllah sapa gelem merdulekake babagan iku anane mung kewarasan. Bab lawuh dengkul iku mangan sing ngawur tanpa dipikir bathi rugine, amarga dengkul ora kena kanggo mikir.Yen gundhul iku panggonane pamikir. Pramila manawa dhahar kudu dipikir. Yen kowe mangan krasa enak lereno nggonmu mangan.

mbokmenawa panjenengan kagungan gerah watuk utawi cekok sing mbandel banget punika wonten tambanipun:

1. jeruk nipis utawi jeruk pecel jawa

2. injet

3. kecap

4. kencur

5. jahe

tata carane nggawe

jeruk diiris terus dileleti injet terus dipanggang ing sak nduwure wawa utawa bara yen wis umob diperesĀ  duduhe dicampur kecap, duduhe kencur kang wis diparut ditambahi duduhe jahe parutan sithik wae.

mangga! katuran nyoba kanthi ndedonga dumateng gusti ingkang amurbeng jagad mugi mugi conggah anggenipun nandhang roga.

nbokmenowo sampeyam kagungan gerah pegellinu iki ana kawruh sapala

jamune:

jahe sakrimpang diparut diarah banyune banjur dicampur asem kawak diplenyet-plenyet nganti lilit terus dicampur ragi tape setitik terus dicampur maneh wit canthang balung digecek alus terus dibobokake ana bagian awak sing linu utawa mujarab banget kanggo wong kang kagungan lara asam urat.

katuran nyobi mugi-mugi gusti ingkang amurba jagat ngijabahi, amin.

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!